Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng, phó đơn vị và cử phụ trách đơn vị PDF. In Email
Thứ ba, 17 Tháng 10 2017 08:06

Ngày 16/10/2017, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng, phó đơn vị và cử phụ trách đơn vị

Lần này, các đồng chí được bổ nhiệm trưởng, phó và cử phụ trách đơn vị gồm:

Số TT

Họ và tên

Chức vụ bổ nhiệm

1

TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Trưởng phòng Sau Đại học

2

TS. Phan Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Giáo dục Mầm non

3

ThS. Triệu Tất Đạt

Phó Trưởng khoa Giáo dục Mầm non

4

ThS. Lê Phan Quốc

Phó Trưởng phòng Đào tạo

5

PGS.TS. Đinh Phan Cẩm Vân

Phụ trách Khoa Ngữ văn

6

ThS. Hoàng Thị Nga

Phụ trách Khoa Giáo dục Đặc biệt

Việc bổ nhiệm trưởng, phó các đơn vị là việc làm thường xuyên của công tác tổ chức cán bộ của Trường nhằm kiện toàn các đơn vị để làm việc có hiệu quả.

Một số hình ảnh Lễ công bố và trao quyết định

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu Trưởng trao Quyết định cho TS. Phan Thị Thu Hiền (giữa) và TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Lãnh đạo Nhà trường trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm trưởng, phó và cử phụ trách đơn vị

Viên chức Phòng Sau Đại học chúc mừng TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Viên chức Phòng Đào tạo chúc mừng ThS. Lê Phan Quốc