Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng học kì 2 năm học 2016 - 2017 PDF. In Email
Thứ ba, 17 Tháng 10 2017 10:37

Lần trước, khi đưa danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng học kì 2 năm học 2016 - 2017, sinh viên các khoa: Lịch sử, Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục chính trị có phản ánh là có học phần được học nhưng điểm chậm.

Đến nay, các khoa đã khắc phục, Phòng CTCT và HSSV gửi đến sinh viên danh sách mới

Xem danh sách tại đây