Danh sách sinh viên được nhận học bổng Ngân hàng TOKYO PDF. In Email
Thứ năm, 19 Tháng 10 2017 13:16
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG
NGÂN HÀNG TOKYO MITSUBISHI UFJ NĂM HỌC 2017 - 2018
STT Họ và tên MSSV Nữ Ngày sinh Khoa HK1 HK2
1 Hà Trúc Thy K40.901.219 x 02/10/1996 GDTH 3.67 3.64
2 Nguyễn Thị Kim Anh K40.105.072 x 04/04/1996 Vật lý 3.60 3.72
3 Lê Hà Ái Quỳnh 41.01.754.089 x 25/09/1997 Tiếng Trung 3.44 3.92
4 Nguyễn Tuấn Anh K40.602.001 14/07/1996 Lịch sử 3.90 3.63
5 Trương Thị Hảo 41.01.603.019 x 10/04/1997 Địa lý 3.57 3.66
6 Võ Công Hoàng Nguyên 41.01.751.097 30/06/1997 Tiếng Anh 3.14 3.57
7 Nguyễn Thanh Tỉnh K40.608.121 14/12/1995 Lịch sử 3.88 3.79
8 Trần Khánh Linh 41.01.751.078 x 11/04/1997 Tiếng Anh 3.50 3.50
9 Phạm Trang Ngọc Trâm K40.904.047 x 08/08/1996 GDĐB 3.23 3.69
10 Hà Thị Hồng Sang K40.601.119 x 30/11/1996 Ngữ văn 3.38 3.90
HIỆU TRƯỞNG