Hội nghị về hợp tác quốc tế các trường Sư phạm trên toàn quốc PDF. In Email
Thứ năm, 19 Tháng 10 2017 13:52

Ngày 19/10/2017, tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị về hợp tác quốc tế các trường Sư phạm.

Có hơn 60 đại biểu các trường đại học, cao đẳng và các khoa sư phạm về dự Hội nghị.

Các đại biểu trong và  ngoài Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm

Sau phần phát biểu khai mạc của PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu nghe các tham luận:

1. Các hoạt động hợp tác quốc tế trong việc nâng cao năng lực Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì hội nhập.

2. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội trong xu thế hội nhập Quốc tế, hợp tác về đào tạo và khoa học công nghệ thể dục thể thao

3. Hiệu quả của việc hợp tác quốc tế trong đào tạo giáo viên của Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Thái Nguyên

4. Giải pháp nâng cao chất lượng hợp tác Quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào và Cam-Pu-Chia tại trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum

5. Quốc tế hóa hệ thống các trường sư phạm tại Đài Loan

6 .Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và chiến lược 2017 – 2020 nhằm xây dựng một không gian đại học Pháp ngữ mới (NEUF)

Ngoài ra, các đại biểu còn phát biểu nhiều vấn đề xoay quanh hội nhập quốc tế qua kinh nghiệm của từng trường để các đại biểu có thể học tập nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới.