Thông báo sinh viên năm thứ nhất, khóa 43 chưa có thẻ sinh viên PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 09:25

Hiện nay, còn một số sinh viên chưa có thẻ sinh viên do hình ảnh mờ hoặc không có hình trong dữ liệu thi THPT, hoặc do nhiều nguyên nhân khác. Vì vậy, Phòng CTCT&HSSV đề nghị các sinh viên hiện chưa có thẻ, báo với lớp trưởng của lớp mình và lớp trưởng lập danh sách sinh viên gửi mail về Phòng CTCT&HSSV, thời gian từ ngày thông báo cho đến hết ngày 25/10/2017.

Địa chỉ mail Phòng CTCT&HSSV: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Mẫu Danh sách sinh viên chưa có thẻ, lớp trưởng tổng hợp tải tại đây