DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN CẢNH BÁO HỌC VỤ VÀ BUỘC THÔI HỌC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 14:25

Sinh viên xem danh sách cảnh báo học vụ và buộc thôi học tại đây, mọi thắc mắc xin phản hồi về phòng CTCT&HSSV trước ngày 29/10/2017, gặp CV.Nguyễn Quốc Việt (phòng A.109) để được giải quyết. Sau ngày 29/10/2017, Trường sẽ ra quyết định chính thức về việc cảnh báo học vụ và buộc thôi học HK2 năm học 2016-2017, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.