XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017 PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 14:33

Sinh viên xem thông báo chi tiết v/v xét trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2016-2017 tại đây, sinh viên nộp hồ sơ về phòng CTCT&HSSV từ ngày thông báo đến hết ngày 31/10/2017 (phòng A.110 gặp cô Dung)