NHẬN CHỨNG CHỈ GDQP-AN VÀ CHỨNG CHỈ GDTC NĂM 2017 PDF. In Email
Thứ sáu, 20 Tháng 10 2017 14:43

Sinh viên khóa 38 và khóa 39 tốt nghiệp năm 2017 đến Phòng B.507 (VPK CNTT) nhận chứng chỉ GDQP-AN và chứng chỉ GDTC từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/12/2017. Hết thời hạn trên sinh viên đến phòng A.107 gặp Thầy Bình để nhận chứng chỉ.