THÔNG TIN VỀ CẢNH BÁO HỌC VỤ VÀ THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 2017 PDF. In Email
Chủ nhật, 22 Tháng 10 2017 12:27

VP gửi đến các bạn sinh viên thông tin về Cảnh báo học vụ và công tác chuẩn bị thực hành Nghiệp vụ Sư phạm.

Link: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TWnhUWFJGTnN5NGs