THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT PDF. In Email
Thứ sáu, 27 Tháng 10 2017 01:31

Các bạn sinh viên ngành SP Lịch sử và Quốc tế học tốt nghiệp năm 2017 đến VP Khoa nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Thể chất.

- Phụ trách giao chứng chỉ: thầy Nguyễn Chung Thủy và cô Phan Thương Hiện

- Thời gian: từ 27.10 đến 31.12.2017