Lịch tập trung lớp Tâm lý học văn bằng 2 tại trường Đại học Sư phạm TP. HCM PDF. In Email
Thứ sáu, 27 Tháng 10 2017 02:34

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch tập trung lớp Tâm lý học văn bằng 2

Thời gian: 8.00 ngày 11/11/2017 (thứ bảy)

Địa điểm: Phòng A 404

Tập trung cả 2 lớp: Tối 246 và thứ bảy Chủ nhật.

Ngày 27/10/2017, Trường bắt đầu gửi giấy báo nhập học cho thí sinh