thông báo (khẩn) danh sách sinh viên cảnh báo học vụ và buộc thôi học năm 2016-2017. PDF. In Email
Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 08:54

Sinh viên tải file 1 (CBHV), file 2 (BTH) về xem chi tiết và báo gặp nếu có vấn đề sai sót.