Hội nghị đại biểu công chức, viên chức Trường năm học 2017 – 2018. PDF. In Email
Thứ năm, 02 Tháng 11 2017 07:47

Ngày 01/11/2017, Công đoàn Trường phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức Trường năm học 2017 – 2018.

Đến dự Hội nghị có Bà Vũ Thị Ngọc – Trưởng đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam phía Nam; Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Ban Cán sự Giáo dục và Đào tạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng 147 đại biểu đại diện cho 850 cán bộ, viên chức, nhân viên và người lao động đang làm việc tại Trường.

Chủ tọa đoàn đang điều hành Hội nghị

Hội nghị đã thông qua: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm học 2016-2017 và biện pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị cho Trường; Báo cáo công tác Tài chính năm học 2016-2017; báo cáo Quy chế chi tiêu nội bộ vừa ban hành; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2015-2017; Phát biểu ý kiến của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Các đại biểu đọc tham luận và thảo luận; Lãnh đạo Trường giải trình và tiếp thu ý kiến; Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2017 – 2019 gồm 5 thành viên;  Công đoàn Trường phát động Thi đua năm học 2017-2018 và thông qua Nghị quyết Hội nghị được các đại biểu nhất trí 100 %.

Bà Vũ Thị Ngọc - Trưởng đại diện CĐGD VN phía Nam phát biểu tại Hội nghị

Nghị quyết nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ đòi hỏi sự nỗ lực từ phía Lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn Trường, viên chức, nhân viên và người lao động đồng tâm, hiệp lực để có sự đồng thuận góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

 

Những hình ảnh khác của Hội nghị

Đại biểu Nguyễn Ngọc Trung đọc tham luận

Đại biểu Lê Thanh Hà đọc tham luận

 

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nam báo cáo về công tác tài chính năm học 2016 - 2017

Đại biểu Lữ Thành Trung đọc báo cáo về hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kì 2015 - 2017

Đại biểu Nguyễn Thị Tứ đọc tham luận

Đại biểu Nguyễn Anh Tiến hướng dẫn về công tác bầu Ban TTND nhiệm kì 2017 - 2019

Các đại biểu tham gia bầu Ban TTND nhiệm kì 2017 - 2019