Hội thảo khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018. PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 09:15

 

Ngày 03 tháng 11 năm 2017, Phòng Sau đại học tổ chức Hội thảo khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018.

Ban Tổ chức đã nhận được 91 bài viết (48 bài của NCS, 43 bài của học viên cao học) thuộc 10 chuyên ngành khoa học xã hội, khoa học giáo dục và khoa học tự nhiên. Các bài viết đã được Hội đồng, đơn vị chuyên môn thẩm định, kết quả có 67 bài viết được chọn đăng kỷ yếu, trong đó 36 bài xuất sắc được Hội đồng Khoa học và Đào tạo quyết định chọn đăng trong Kỷ yếu số 1 (tương đương Tạp chí khoa học, có giấy phép xuất bản ISBN); 31 bài được đăng trong Kỷ yếu số 2 (Kỷ yếu thường niên lưu hành nội bộ của Phòng Sau đại học).

Qua Hội thảo, Ban tổ chức mong muốn và hy vọng các bộ môn, các khoa có sơ kết, nhìn nhận, đánh giá, định hướng về sự hình thành, phát triển các hướng nghiên cứu phù hợp với ngành nghề sư phạm, đặc thù địa bàn khu vực phía Nam và các vấn đề cần thiết khác, trước mắt và lâu dài, cũng như về sự hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, mũi nhọn của khoa và trường để tạo bước đột phá trong nghiên cứu khoa học.

Một số hình ảnh Hội thảo

Tiểu Ban Địa lí

 

Tiểu Ban Tâm lí học

 

Tiểu Ban Khoa học Giáo dục

 

Tiểu Ban Ngữ văn

 

Tiểu Ban Lịch sử