Thông báo danh sách sinh viên được nhận trợ cấp xã hội và nhận 30% học bổng KKHT HK 2 năm học 2016 - 2017 PDF. In Email
Thứ năm, 16 Tháng 11 2017 03:50

1. Danh sách SV nhận trợ cấp xã hội

2. Danh sách sinh viên nhận thêm 30% HB KKHT