THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN SINH VIÊN LÀM ĐẠI SỨ AN TOÀN GIAO THÔNG PHỤC VỤ DỰ ÁN “SAFETY DELIVERED - HÀNH TRANG AN TOÀN” PDF. In Email
Thứ năm, 23 Tháng 11 2017 00:49

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc tuyển chọn sinh viên làm Đại sứ An toàn giao thông phục vụ Dự án “Safety Delivered - Hành trang an toàn”

Link: http://www.hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=23751&lang=vi&site=0