Thủ tục nhập học các lớp vừa làm vừa học tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh PDF. In Email
Thứ sáu, 24 Tháng 11 2017 09:20

Thủ tục nhập học các ngành SP Toán VB2, Tâm lý học VB2, Giáo dục Tiểu học VB2, SP Toán Liên thông kỳ thi ngày 27/8/2017 tại Trường ĐHSP Tp. HCM như sau:

1/ Học phí Học kỳ I năm học 2017-2018

+ Ngành Giáo dục Tiểu học VB2:   5.180.000 đ

+ Ngành Tâm lý học VB 2:              5.180.000 đ

+ Ngành SP Toán VB 2:                  6.095.000 đ

+ Ngành SP Toán hệ Liên thông:   6.095.000 đ

Sinh viên nộp học phí từ ngày 19/11/2017 đến hết ngày 04/12/2017 tại:

-      Phòng Kế hoạch Tài chính (A 205), Trường ĐHSP, 280 An Dương Vương, P4, Q5.

-       Nộp vào tài khoản trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh số 1606201036044 tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh An Phú.

Ví dụ: Sinh viên Đào Quốc Phan Uyên có mã sinh viên 43.07.101.074, nội dung ghi: Mã Sinh viên: 43.07.101.074

họ và tên: Đào Quốc Phan Uyên

2/ Thời gian nhập học:

+ Ngành Giáo dục Tiểu học VB2:   Từ 11/11/2017 (lớp Thứ 7, Chủ nhật)

Tại phòng C 307, trường ĐHSP, 280 An Dương Vương

+ Ngành Giáo dục Tiểu học VB2:   Từ 11/11/2017 (lớp Tối 2,4,6)

Tại phòng A 414, trường ĐHSP, 280 An Dương Vương

+ Ngành Tâm lý học VB 2:    Từ 11/11/2017.

Tại phòng A 404, trường ĐHSP, 280 An Dương Vương

+ Ngành SP Toán VB 2:                  Từ 19/11/2017.

Tại phòng A 401, cơ sở 2 trường ĐHSP, 222 Lê Văn Sĩ Quận 3

+ Ngành SP Toán hệ Liên thông:   Từ 19/11/2017.

Tại phòng A 402, cơ sở 2 trường ĐHSP, 222 Lê Văn Sĩ Quận 3