Thông báo chiêu sinh lớp "Phương pháp giảng dạy kĩ năng mềm" Khóa 8 tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh PDF. In Email
Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 09:34

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp chuyên đề bồi dưỡngPhương pháp giảng dạy kỹ năng mềm

Khóa 8

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp chuyên đề bồi dưỡng “Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm” tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

1. Đối tượng: dành cho cán bộ Đoàn thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Học phí toàn khóa: 3.000.000 đồng/học viên

3. Thời gian học: 30 tiết

- Học vào Chủ nhật (Sáng: 8h00 – 11h00, Chiều: 14h00 – 17h00)

- Khai giảng và học ngày 09, 16, 23/9/2018

4. Địa điểm học:

-         Phòng học: A.402 dãy A – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5.

5. Các giảng viên phụ trách:

-     ThS. Mai Mỹ Hạnh

-     TS. Nguyễn Thị Bích Hồng

-     ThS. Đỗ Tất Thiên

-     ThS. Nguyễn Thị Diễm My

6. Cấp giấy chứng nhận:

Học viên hoàn thành khóa học sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận “Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm”.

7. Liên hệ đăng kí:

- Trường Đại học Sư phạm Thành phố HCMinh, 280 An Dương Vương P.4 Q.5.

- Phòng Đào tạo: Phòng A.106; Khoa Tâm lý học: Phòng A.402.

- Điện thoại liên hệ: Cô Diễm My (0988.667.370), Thầy Chọn (0934.070.605), Thầy Kiên (0976.133.389).

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Số tài khoản: 1606201036044 tại NH NN&PTNT Agribank chi nhánh An Phú Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Họ tên - PPKNM K8 – số điện thoại.

Ví dụ: Nguyễn Văn A – PPKNM K8 – 09xx