THÔNG TIN THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-18 PDF. In Email
Thứ bảy, 09 Tháng 12 2017 10:58

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về việc Thực hành Nghiệp vụ Sư phạm năm học 2017-18.

Link: https://drive.google.com/open?id=1awkBieo-P8a-9bMIDgovFg9OghXGD1vX