THÔNG TIN THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-18 PDF. In Email
Thứ hai, 11 Tháng 12 2017 23:26

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên kế hoạch tập huấn Quy chế về Thực hành Nghiệp vụ Sư phạm năm học 2017-18.

Link: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TQXVadWE5NjVFekpTMDNyYXFFanlHa0pLTXc4