MỘT SỐ THÔNG BÁO 12.2017 PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 12 2017 01:34

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên một số thông báo sau:

  1. Sinh viên ký hợp đồng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (các bạn sinh viên lưu ý điều chỉnh tên đề tài theo đề xuất của Hội đồng Khoa học của Khoa)
  2. Tạm ngưng nhận hồ sơ xin tạm dừng việc học
  3. Giới thiệu sách của TS. Ngô Chơn Tuệ

TS. Ngô Chơn Tuệ vừa ấn hành cuốn Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống Thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra khỏi Việt Nam (1945-1949). Đây là công trình nghiên cứu nghiêm túc có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho học phần Lịch sử Việt Nam Hiện đại. Nếu có nhu cầu tìm hiểu, các bạn sinh viên có thể mua tại NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (phòng A.212) (sinh viên được giảm giá hơn 10% nếu mua số lượng lớn).

Link: https://drive.google.com/open?id=1kPEnNCulubOk1Qmve6OkVoY3vCK42t-S