THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN PDF. In Email
Thứ sáu, 12 Tháng 1 2018 00:17

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông báo về việc điều chỉnh thời gian đăng ký học phần cho học kỳ II, năm học 2017-2018.

Link: https://drive.google.com/open?id=0B7P2mgnglc0TWEtZaFRyaGJlaEpDdWJTUFViaThYV1psSkFF