Thông báo số 2 - Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 về Ngôn ngữ, Xã hội và Văn hóa trong bối cảnh Châu Á (LSCAC 2018) PDF. In Email
Thứ năm, 01 Tháng 3 2018 13:28

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế - Thông báo số 2

Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 về Ngôn ngữ, Xã hội và Văn hóa trong bối cảnh Châu Á (LSCAC 2018)

Chủ đề: "Sự gắn kết và bền vững trong xã hội Châu Á"