Hội thảo khoa học Quốc tế "Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam" PDF. In Email
Thứ năm, 08 Tháng 3 2018 08:18

Trường Đại học Hải Phòng

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học Quốc tế

"Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam"