Thông báo V/v tổ chức Hội thảo quốc tế NLU - India 2018 “1st INDO-ASEAN Conference on Innovative Approaches in Applied Sciences and Technologies” của Trường Đại học Nông Lâm TPHCM PDF. In Email
Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 09:45

Hội nghị Quốc tế NLU - India 2018 “1st INDO-ASEAN Conference on Innovative Approaches in Applied Sciences and Technologies”. Hội nghị sẽ được tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm TPHCM, cụ thể:

-      Địa điểm: Hội trường PV100, Khu Phượng Vỹ, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

-      Thời gian: 13-17/6/2018

Hội nghị bao gồm 7 chuyên đề:

-      Agriculture, plant and animal sciences

-      Climate change, global warming and natural resource management

-      Life and Biomedical Sciences

-       Physical, Chemical & Mathematical Sciences

-      Engineering and technology

-      Social Sciences & Humanities

-       Library and information science

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM chào đón quý trường đến tham gia hội nghị. Trường xin gửi file mẫu bài báo tham dự hội nghị và thông tin hội nghị (file đính kèm) để quý trường được biết. Thông tin gửi bài báo:

-      Địa chỉ email: iAsT2018conference@hcmuaf. edu. vn

-      Hạn chót nộp bài: trước ngày 10/5/2018

Trân trọng thông báo.