Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2017 - 2018 PDF. In Email
Thứ ba, 20 Tháng 3 2018 13:17

 

Sinh viên Trườngcó nhu cầu  thực hiện theo công văn số 962/BGDĐT-HTQT ngày 13/3/2018 V/v xét trao học bổng Hessen,CHLB Đức năm học 2017 - 2018.

Tải mẫu đơn tại đây