Học bổng khuyến khích học tập học kì 1 năm học 2017 - 2018 - dự kiến lần 2 (đã cập nhật, bổ sung Khoa Vật lí và Khoa GDCT, ngày 19/4/2018) PDF. In Email
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 12:15

Xem danh sách tại đây. Sinh viên có những thắc mắc xin đến phòng CTCT và HSSV - Phòng A 110 gặp anh Lý Quãng