Thông tin về giải thưởng và học bổng KOVA PDF. In Email
Thứ bảy, 28 Tháng 4 2018 11:34

Phòng CTCT và HSSV xin thông tin về giải thưởng và học bổng KOVA để sinh viên biết, đăng kí tham gia

1, Thông tin chung về giải thưởng KOVA

2, Giải thưởng KOVA hạng mục triển vọng

3, Học bổng KOVA