Thông báo về lịch duyệt chương trình và thi diễn Hội thi tiếng hát sinh viên Trường năm 2018 PDF. In Email
Thứ sáu, 04 Tháng 5 2018 13:25

DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ HỘI THI TIẾNG HÁT SINH VIÊN - NĂM 2018

NGÀY 08/5/2018

Ban tổ chức yêu cầu các đội văn nghệ của các khoa thực hiện nghiêm túc các việc như sau:

-  Tập trung tại Hội trường B trước 15’ theo lịch quy định;

-  Đến duyệt chương trình đúng theo thời gian quy định, nếu đội nào không đến thì BTC sẽ không duyệt cho đội đó thi diễn.

TT

Khoa

Thời gian

1

Vật lý

Từ: 07g30 – 07g40

2

Địa lý

Từ: 07g45 – 08g15

3

Ngữ văn

Từ: 08g20 – 08g50

4

Lịch sử

Từ: 08g55 – 09g25

5

GD Tiểu học

Từ: 09g30 – 10g30

6

GD Thể chất

Từ: 10g35 – 11g05

7

Tiếng Hàn Quốc

Từ: 11g10 – 11g40

8

Tiếng Nga

Từ: 11g45 – 11g55

9

GD Đặc biệt

Từ: 13g00 – 13g30

10

Tâm lý học

Từ: 13g35 – 14g05

11

KH Giáo dục

Từ: 14g10 – 14g40

12

Sinh học

Từ: 14g45 – 15g15

13

GD Chính trị

Từ: 15g20 – 15g50

14

Tiếng Trung Quốc

Từ: 15g55 – 16g25

15

GD Mầm non

Từ: 16g30 – 17g00

16

Hóa học

Từ: 17g05 – 17g35

17

GD Quốc phòng

Từ: 17g40 – 18g10

 

DANH SÁCH CÁC ĐỘI VĂN NGHỆ THI DIỄN

TT

Khoa

Thời gian

1

Vật lý

Sáng ngày 10/5/2018

Khai mạc: 07g30

Tất cả đội văn nghệ các khoa có mặt dự Lễ Khai mạc và nhận cờ lưu niệm

2

Địa lý

3

Ngữ văn

4

Lịch sử

5

GD Tiểu học

6

GD Thể chất

 

 

TT

Khoa

Thời gian

7

Tiếng Hàn Quốc

Chiều ngày 10/5/2018

Bắt đầu từ 14g00

(các đội dự thi có mặt trước 60’ thứ tự của đội mình)

8

Tiếng Nga

9

GD Đặc biệt

10

Tâm lý học

11

KH Giáo dục

12

Sinh học

 

 

TT

Khoa

Thời gian

13

GD Chính trị

Sáng ngày 11/5/2018

Bắt đầu từ 08g00

(các đội dự thi có mặt trước 60’ thứ tự của đội mình)

14

Tiếng Trung Quốc

15

GD Mầm non

16

Hóa học

17

GD Quốc phòng

Công bố và trao giải thưởng vào lúc 14g00, ngày 18/5/2018, tại Hội trường B

BAN TỔ CHỨC