Lễ trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2018 PDF. In Email
Thứ bảy, 02 Tháng 6 2018 05:18

Được sự uỷ quyền của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, để công bố và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đến các thầy cô đồng thời công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đến toàn trường và xã hội.

Ngày 01/6/2018, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2018, trong đó có các thầy cô thuộc Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở của Nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn gồm:

1.PGS.TS. La Cẩm Huệ (Tên thường gọi  Nguyễn Thị Hai) đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học;

2.TS. Dương Bá Vũ đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Hóa học;

3.TS. Nguyễn Anh Tiến đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Hóa học;

4.TS. Dương Thị Hồng Hiếu đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Giáo dục học;

5.TS. Nguyễn Thị Tứ đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Tâm lý học;

6.TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Giáo dục học;

7.TS. Tống Xuân Tám đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Sinh học.

Trên cơ sở đó, Trường đã có các quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào các bộ môn của Trường như sau:

1. Bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS. Dương Bá Vũ vào Bộ môn Hóa vô cơ, Khoa Hóa học;

2. Bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS. Nguyễn Anh Tiến vào Bộ môn Hóa vô cơ, Khoa Hóa học;

3. Bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS. Dương Thị Hồng Hiếu vào Bộ môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Ngữ văn, Khoa Ngữ văn;

4. Bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS. Nguyễn Thị Tứ vào Bộ môn Tâm Lý học, Khoa Tâm Lý học;

5. Bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung vào Bộ môn Lý luận và Phương pháp giảng dạy Toán, Khoa Toán – Tin học.