Học bổng khuyến khích học tập học kì I năm học 2017 - 2018 xét bổ sung PDF. In Email
Thứ ba, 17 Tháng 7 2018 11:25

Hiện nay, Trường xét học bổng KKHT HK 1 năm học 2017 - 2018 bổ sung cho SV K 43 các ngành học: GDMN. GDQP, Hóa học, VNH và NN Anh (Xem danh sách tại đây)

Những sinh viên nào có thắc mắc xin đến Phòng CTCT và HSSV phòng A 110 gặp thầy Lý Quãng để trao đổi.