Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 8/2018 PDF. In Email
Thứ hai, 06 Tháng 8 2018 08:57

 

Phòng Đào tạo đã xét sơ bộ cho sinh viên đợt tháng 8/2018. Sinh viên kiểm tra kết quả ở khoa hoặc trên địa chỉ https://online.hcmue.edu.vn.