Thông tin tuyển sinh 2018 Khoa Ngữ văn PDF. In Email
Thứ hai, 13 Tháng 8 2018 15:36

Điểm chuẩn năm học 2018

  1. Cử nhân Sư phạm Ngữ văn: 21.50
  2. Cử nhân Văn học: 18.50
  3. Cử nhân Việt Nam học: 20.00

Nguồn:

http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=24512&lang=vi&site=0