Các hệ đào tạo đại học PDF. In Email
Thứ tư, 15 Tháng 8 2018 04:04

1. Sư phạm Ngữ văn: Học chuyên sâu về văn học Việt Nam, văn học thế giới, Ngôn ngữ học, Phương pháp giảng dạy. Chương trình luôn được đổi mới cập nhật, phù hợp với những  đổi mới của ngành giáo dục và nhu cầu xã hội.

* Mục tiêu đào tạo:

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề và có trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

Có kiến thức cơ bản, toàn diện, hệ thống về khoa học Ngữ văn và khoa học giáo dục để có thể giảng dạy môn Ngữ văn ở trường THPT, Cao đẳng, Đại học; Cán bộ nghiên cứu ở các cơ quan chuyên ngành và có thể tiếp tục học sau đại học ở các chuyên ngành: Văn học dân gian, Lí luận văn học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lí luận ngôn ngữ, Phương pháp dạy học văn, Phương pháp dạy học tiếng Việt, Hán Nôm, Văn hoá học v.v…

Có kĩ năng sư phạm, vận dụng tốt phương pháp dạy  học chung và phương pháp dạy học Ngữ văn; thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy – học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông. Có đam mê học tập suốt đời, kĩ năng tự nghiên cứu để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của sự nghiệp giáo dục cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội trong thế giới không  ngừng biến đổi mạnh mẽ.

 

2. Văn học: Chuyên sâu nghiên cứu Văn học Việt Nam, văn học thế giới, Ngôn ngữ học, Lý luận văn học. Hệ thống kiến thức được trang bị bài bản, cập nhật và có tính thực tiễn. Luôn gắn kết giữa nghiên cứu và ứng dụng.

* Mục tiêu đào tạo:

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề và có trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có phẩm chất của người nghiên cứu.

Có kiến thức cơ bản, toàn diện, hệ thống về khoa học Ngữ văn, có thể trở thành cán bộ nghiên cứu ở các cơ quan chuyên ngành và những ngành có liên quan đến văn học: xuất bản, truyền thông, báo chí,công việc văn phòng ở các cơ quan văn hóa, chính trị và kinh tế v.v…; có thể tiếp tục học sau đại học ở các chuyên ngành: Văn học dân gian, Lí luận văn học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lí luận ngôn ngữ, Văn hoá học v.v…

 

3. Việt Nam học: Trang bị các kiến thức về văn hoá Việt Nam, chú trọng văn hoá du lịch. Chương trình dành nhiều thời lượng cho hoạt động thực tế, thực tập. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong ngành du lịch, văn hoá, truyền thông.

* Mục tiêu đào tạo:

Cử nhân ngành Việt Nam học được đào tạo theo mục tiêu có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:Trung thành với Tổ quốc, tự hào về dân tộc; năng động, tự tin, có trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc, hòa đồng, cầu tiến và tích cực phục vụ cộng đồng.

Cử nhân ngành Việt Nam học có thể làm việc ở các cơ quan văn hóa, ngoại giao, và kinh tế. Đặc biệt là đảm nhận tốt công việc tại các đơn vị lữ hành, chuyên về tổ chức du lịch. Ngoài ra, còn có thể làm việc ở các cơ quan truyền thông, tổ chức sự kiện…

Cử nhân ngành Việt Nam học có thể học lên bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các ngành phù hợp và ngành gần như: Văn hoá học, Châu Á học, Báo chí – Truyền thông, …trong và ngoài nước.

 

4. Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam: chuyên sâu giảng dạy văn hoá Việt Nam, tiếng Việt cho học viên nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp, học viên đảm nhận tốt việc dạy tiếng Việt tại các quốc gia trên thế giới.

* Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo những sinh viên nước ngoài có trình độ cử nhân về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam. Cử nhân tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam được đào tạo theo mục tiêu có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp: trân trọng ngôn ngữ và phát huy bản sắc, di sản văn hoá Việt Nam. Có trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc.  Tích cực phục vụ cộng đồng.

Cử nhân tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam được rèn luyện các kỹ năng tư duy, kỹ năng thực hành để có thể dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ cho người nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam có thể dịch thuật, giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở nhiều quốc gia trên thế giới.      Cử nhân ngành Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam có thể học lên bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), các ngành phù hợp và ngành gần như: Ngôn ngữ học, Văn học Việt Nam, Văn hóa học, Việt Nam học, Châu Á học… ở trong và ngoài nước.