Nguyễn Lương Hải Khôi PDF. In Email
Thứ hai, 20 Tháng 8 2018 10:40

 

Nguyễn Lương Hải Khôi

PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 5/3/1979

 

Quê quán: Hà Tĩnh

 

Học vị: Tiến sỹ

,năm công nhận: 2014

Chức danh:

,năm được phong:

Môn giảng dạy:

Lý luận văn học, Mỹ học

Đơn vị công tác:

Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm TpHCM

Địa chỉ liên lạc:

Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm TpHCM, 280 An Dương Vương, Quận 5, TpHCM

Điện thoại:

0168 311 0619

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHẦN DANH MỤC

  Bài báo

   Nguyễn Lương Hải Khôi, Một số vấn đề về sáng tạo nghệ thuật nhìn từ quá trình ra đời của sách “Tân thể thi sao” và Tân thể thi, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Viện Văn học, 5 – 2010
  1. Nguyễn Lương Hải Khôi, 「掌 の 小 説 の 詩 学 - 短 さ か ら み て」 『藝 術 研 究 』 広 島 藝 術 学 会、7月 2013年 (Thi học của truyện ngắn trong lòng bàn tay – nhìn từ tính ngắn của nó, Tạp chí Nghiên cứu Nghệ thuật, Hội Nghiên cứu Nghệ thuật Hiroshima, tháng 7 – 2013)
  2. Nguyễn Lương Hải Khôi, Mỹ học Phật giáo của Saigyo, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, Viện Văn học, 9 – 2016
  3. Nguyễn Lương Hải Khôi, Evolutionary Aesthetics – Point of view from the “Shintaishi – Sho”, Comparative Study of Aesthetics, Hiroshima Association of Aesthetics, (Mỹ học tiến hoá – nhìn từ “Shintaishi-sho”), Tạp chí Mỹ học so sánh, Hội Nghiên cứu Nghệ thuật Hiroshima, tháng 12 năm 2016 (dự kiến xuất bản).

  Sách

  Hội thảo khoa học

  1. May 2018, The 2018 Asian Languages and Literature Graduate Student Colloquium “Transnationalism and Transdisciplinarity”, University of Washington, “Principle of creativity of Saigyo Hoshi (西行法師 1118 – 1190) in the modern World” (In English)
   1. December 2017, International Symposium om Japanese studies, Oregon – Japan – Vietnam Collaboration Project,HCMC University of Education, Vietnam, “The 20th century’s philosophy of Kyoto School – Lesson for contemporary Vietnamese philosophy” (In English)
   2. November 2017, The 15th Asia Pacific Conference, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan, “Practice of historical reconciliation between Vietnam and Japan - point of view from Vietnamese contemporary art”, (In English)
   3. May 2015, The Joint International Conference of the 19th Conference of the Japanese Korean Society for Aesthetics and The 8th Conference of the East Asian Society for Aesthetics, Sungkyunwan University, Seoul, South Korea, “The Aesthetics of Mirror World”, (In English)
   4. August 2015, The 2015 Congress of Hiroshima Society for Science of Arts, Hiroshima, Japan,“Saigyo Hoshi’s Aesthetics in the Point of View of Kawabata Yasunari” (In Japanese)
   5. July – 2013, The 19th International Congress, International Association of Aesthetics, Krakow, Poland, Evolutionary Poetics of “Selection of Poems in the New Style”, (In English)
   6. October 2012, The 62nd Annual National Congress of Japanese Society for Aesthetics, Kyoto University, Japan, “Research on Non – dual Aesthetics” (In Japanese)
   7. October 2011, The 61st Annual National Congress of Japanese Society for Aesthetics, Tohoku University, Japan, “On the aesthetic reflection – point of view from Aesthetic Structure of mirror world” (in Japanese)
   8. October 2010, The 60th Annual Philosophy Conference, Nihon University, Japan, “On paradigms of creativity”, (in Japanese)