THÔNG BÁO TỔ CHỨC DẠY HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019 PDF. In Email
Thứ ba, 04 Tháng 9 2018 04:02

Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 Khoa Giáo dục Quốc phòng tổ chức dạy học Giáo dục Quốc phòng và an ninh cho sinh viên không chuyên ngành Giáo dục Quốc phòng và an ninh thực hiện theo Thông tư số 03/2017/TT BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học (gồm 4 học phần).

Lưu ý riêng các lớp Học phần III sẽ tổ chức dạy học như sau:

+ 45 tiết tổ chức dạy học theo thời khóa biểu tại trường Đại học Sư phạm TP. HCM, bắt đầu từ ngày 04/9/2018;

+ 40 tiết thực hành các nội dung chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu Bộ binh sẽ tổ chức dạy học tập trung tại đơn vị quân đội chính quy (04 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 16/12 đến ngày 23/12/2018).

Trân trọng./.