Vũ Triết Minh PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018 00:00

VŨ TRIẾT MINH


A. Phần bản thân

Ngày sinh : 18.01.1992

Quê quán : TP. Cần Thơ

Học vị : Thạc sĩ           Năm công nhận : 2017

Chức danh : Không

Môn giảng dạy : Lí thuyết tiếng, thực hành tiếng, Địa lí Du lịch, Phương pháp điều tra xã hội Du lịch

Đơn vị công tác : Khoa tiếng Pháp

Địa chỉ liên lạc : 280 An Dương Vương, P4, Q5, TP.HCM

Điện thoại :

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. / Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


B. Phần danh mục

Bài báo

1. Vũ Triết Minh, Nguyễn Thức Thành Tín, Viên Thế Khánh Toàn, 2018, « Giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành du lịch theo phương pháp dự án Free Walking Tours », Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, số 14-7, Học viện Quân sự, Hà Nội, tr. 93-100.

2. Vũ Triết Minh, Nguyễn Thức Thành Tín, Viên Thế Khánh Toàn, 2018, « Giảng dạy định hướng du lịch bằng dự án Audioguide trên izi.travel », Tạp chí Ngôn ngữ, số 9 (352), Viện Ngôn ngữ Ngôn ngữ học, Hà Nội, tr. 66-77.

3. Vũ Triết Minh, 2016, « Về việc phân loại các ngữ tượng hình trong tiếng Pháp », Kỉ yếu Hội thảo khoa học ĐHSP TPHCM năm học 2016-2017.


Báo cáo hội nghị : Không


Luận văn, luận án:

1. Les locutions figuratives dans l’enseignement du français langue étrangère (FLE),  luận văn thạc sĩ LL&PPDH bộ môn tiếng Pháp, GVHD : Nguyễn Thị Bình Minh, Đại học Sư phạm TPHCM, bảo vệ tháng 12.2016.

Sách : Không