Viên Thế Khánh Toàn PDF. In Email
Thứ sáu, 17 Tháng 8 2018 00:00

VIÊN THẾ KHÁNH TOÀN


A. Phần bản thân

Ngày sinh : 25.07.1984

Quê quán : Hà Nam

Học vị : Thạc sĩ           Năm công nhận : 2015

Chức danh : Không

Môn giảng dạy : Lí thuyết tiếng, thực hành tiếng, Kinh tế Du lịch, Quản trị lữ hành, Luật Du lịch, Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Đơn vị công tác : Khoa tiếng Pháp

Địa chỉ liên lạc : 280 An Dương Vương, P4, Q5, TP.HCM

Điện thoại :

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


B. Phần danh mục

Bài báo

  1. Viên Thế Khánh Toàn, Nguyễn Thức Thành Tín, Vũ Triết Minh, 2018, «Giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành du lịch theo phương pháp dự án Free Walking Tours», Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự, số 14-7, Học viện Quân sự, Hà Nội, tr. 93-100.
  2. Viên Thế Khánh Toàn, Nguyễn Thức Thành Tín, Vũ Triết Minh, 2018, «Giảng dạy định hướng du lịch bằng dự án Audioguide trên izi.travel», Tạp chí Ngôn ngữ, số 9 (352), Viện Ngôn ngữ Ngôn ngữ học, Hà Nội, tr. 66-77.


Báo cáo hội nghị :

Luận văn, luận án

  1. L’utilisation des ressources documentaires sur Internet dans l’apprentissage de la compréhension orale (le cas du site rif.fr), khóa luận cử nhân sư phạm, GVHD : NGUYỄN Minh Thắng, ĐH Sư Phạm TP.HCM, 2011.
  2. Exercices d’écoute sur le site TV5monde.com - Outil d’accompagnement dans l’apprentissage de la compréhension orale chez les étudiants de la filière de tourisme, luận văn thạc sĩ LL&PPDH tiếng Pháp, GVHD : NGUYỄN Minh Thắng, ĐH Sư Phạm TP.HCM, 2015.