Mời lớp Trưởng nhận danh sách sinh viên đã đăng kí địa chỉ email PDF. In Email
Thứ bảy, 24 Tháng 11 2018 03:42

Phòng CTCT và HSSV thân mời các lớp trưởng các lớp sau đây lên Phòng CTCT và HSSV  (A 109) nhận DS SV có địa chỉ email:

Lớp CNTT A K 44

Lớp GDCT A K 41

Lớp SP Lí B K 41

Lớp Trung CN B K 41

Lớp Trung CN E K 44

Lớp  GDMN A K 44

Lớp GDTH A K 42

Lớp Hàn D K 42

Lớp Hóa CN A K 44

Lớp Hóa CN E K 43

Lớp SP Anh A K 43

Lớp SP Tin K 44

Lớp SP Tin B K 42