Thông báo danh sách các lớp có địa chỉ email PDF. In Email
Thứ tư, 05 Tháng 12 2018 17:59

Tính đến ngày 05/12/2018, Phòng CTCT và HSSV đã nhận được DS  các lớp có địa chỉ email và tạm chia thành các đợt:

Mời các bạn lớp trưởng đến Phòng CTCT và HSSV - Phòng A 109 gặp thầy Việt để nhận danh sách và hướng dẫn sử dụng

Danh sách đợt 3

Danh sách đợt 4

Danh sách đợt 5

Danh sách đợt 6

Danh sách đợt 7

Danh sách đợt 8