THÔNG TIN VỀ TẠM NGƯNG NHẬN HỒ SƠ XIN TẠM NGHỈ HỌC PDF. In Email
Thứ năm, 06 Tháng 12 2018 02:11

VP Khoa gửi đến các bạn sinh viên thông tin về việc Tạm ngưng nhận hồ sơ xin tạm nghỉ học: Phòng CTCT&HSSV sẽ ngưng tiếp nhận các đơn xin tạm nghỉ học của sinh viên từ ngày 10 tháng Mười hai, 2018.

Link: https://drive.google.com/open?id=1is32VMWQFvs60pPCtAop9tvygD3B7DHS