Thông báo v/v Họp mặt sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 PDF. In Email
Thứ sáu, 04 Tháng 1 2019 09:52

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đăk Nông tổ chức Chương trình Gặp mặt sinh viên dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

xem nội dung tại đây