THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 1 PDF. In Email
Thứ năm, 07 Tháng 2 2019 13:55

Nhằm hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt học phần Thực tập và học phần Thực hành nghề nghiệp 1, Khoa tiếng Nhật tổ chức buổi hướng dẫn với thời gian và địa điểm như sau:

1. Học phần Thực tập

Thời gian: 13h 12/02/2019

Địa điểm: Giảng đường D

 

2. Học phần Thực hành nghề nghiệp 1

Thời gian: 15h 12/02/2019

Địa điểm: Giảng đường D

 

Các bạn sinh viên đăng ký hai học phần này cần tham gia buổi hướng dẫn đầy đủ và đúng giờ để có được những thông tin chính xác nhất.