KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 PDF. In Email
Thứ bảy, 16 Tháng 3 2019 06:09

Thực hiện kế hoạch đào tạo hệ chính quy năm học 2018 - 2019, căn cứ vào công văn số 66/ĐHSP-ĐT về việc tổ chức chấm khóa luận tốt nghiệp và xét tốt nghiệp ĐH cho sinh viên chính quy năm 2019, Khoa GDCT thông báo đến sinh viên các nội dung sau:

1. Tổ chức chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên

Thời gian từ 22/4 đến 3/5/2019 ( thông báo cụ thể các Hội đồng sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng của Trường)

2. Xét công nhận tốt nghiệp ĐH cho sinh viên

Trường sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên học tập đúng tiến độ đào tạo.

Sinh viên không đúng tiến độ phải làm đơn xin xét tốt nghiệp hoặc hoãn tốt nghiệp gửi về Khoa (Sinh viên K42 đủ điều kiện tốt nghiệp phải làm đơn xin xét tốt nghiệp, Sinh viên K41 nếu đủ điều kiện nhưng chưa muốn xét tốt nghiệp phải làm đơn xin hoãn tốt nghiệp

Từ 22/4 đến 26/4: Trường công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện xét trên website: online.hcmue.edu.vn

Từ 26/4 đến 6.5: Khoa nhận phản hồi từ SV và nhận đơn xin xét tốt nghiệp sớm và hoãn tốt nghiệp

Từ 6/5 đến 10/5: Trường và Khoa xét tốt nghiệp sơ bộ

Ngày 28/5; Ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp

Ngày 4/6: Phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Ngày 14/6: Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2019

Khoa thông báo đến SV biết và thực hiện. Mọi chi tiết liên hệ thầy Khiêm (Phó khoa phụ trách Đào tạo) .