LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐH 2019 PDF. In Email
Thứ bảy, 06 Tháng 4 2019 22:16

Khoa GDCT thông báo  về lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp hệ ĐH năm 2019 như sau:

Tổ Lịch sử Đảng: 8 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2019 (Thứ 4) tại B 301

Tổ Kinh tế Chính trị: 14 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2019 (Thứ 4) tại B 112

Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh: 8 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2019 (Thứ 5) tại B 109

Tổ LL và PP giảng dạy: 8 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2019 (Thứ 5) tại B 109

Tổ Triết và CNXHKH: 8 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2019 (Thứ 6) tại B 210

Sinh viên nộp 3 bản cho Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp trước 1 tuần.

Khoa thông báo để sinh viên biết và tham dự. Địa điểm sẽ báo sau.