Các thông tin chung tuyển sinh 2019 PDF. In Email
Thứ tư, 10 Tháng 4 2019 11:07

Gồm có 07 đề mục như sau:

 

1) Danh sach-nganh-dung-nganh-gan-DHSP-TP.HCM.docx

http://www.mediafire.com/file/nrol5m1lo5ppgjf/0.DM-nganh-dung-nganh-gan-DHSP-TP.HCM.docx/file

2) Chi-tieu-va-to-hop-20190219_v2.docx

http://www.mediafire.com/file/6vn76vbmcsc7cb8/Chi-tieu-va-to-hop-20190219_v2.docx/file

3) diem-trung-tuyen-2017-2018.docx

http://www.mediafire.com/file/aqb4gorp6ofq7sc/diem-trung-tuyen-2017-2018.docx/file

4) Hoc-phi.pdf

http://www.mediafire.com/file/htdikc4ld60n6hp/Hoc-phi.pdf/file

5) nguong-dam-bao-chat-luong.docx

http://www.mediafire.com/file/int1o52ytfkb1hq/nguong-dam-bao-chat-luong.docx/file

6) TS01-DS-truong-chuyen-nang-khieu.docx

http://www.mediafire.com/file/tbe2r5vtnzvy2dr/TS01-DS-truong-chuyen-nang-khieu.docx/file

7) xet-tuyen-thang-va-uu-tien-xet-tuyen.docx

http://www.mediafire.com/file/cx9d9x9kmecrh3g/xet-tuyen-thang-va-uu-tien-xet-tuyen.docx/file