Thông báo nghỉ lễ 30/4 và quốc tế lao động 1/5. PDF. In Email
Thứ năm, 18 Tháng 4 2019 10:18

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và quốc tế lao động 1/5

CBVC và các bạn sinh viên nghỉ từ ngày 29/4 đến hết 01/05/2019

Xem công văn đính kèm:

http://www.mediafire.com/file/5jwng2fy1mxqig0/113-Nghi_le.pdf/file