HOẠT ĐỘNG NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN PDF. In Email
Thứ hai, 22 Tháng 4 2019 22:19

Khoa Lịch sử sẽ tiến hành nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành SP Lịch sử và Quốc tế học trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 26 tháng Tư, 2019.

Xem link:

https://drive.google.com/open?id=1AA4ux7413bgKdP-P-JgAuo0cvuPINtCS

Kính mời quý Thầy Cô, các bạn sinh viên và quý vị quan tâm tham dự!