Thông báo v/v xét TN năm 2018-2019 khóa 41 (bản mới cập nhật) PDF. In Email
Thứ hai, 20 Tháng 5 2019 16:13

Sinh viên tải file về xem chi tiết, có gì sai sót báo về phòng Đào tạo gấp.