Lê Đình Tùng PDF. In Email
Thứ sáu, 15 Tháng 11 2019 00:00

LÊ ĐÌNH TÙNG

A. PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 09/01/1988

Quê quán: Hà Tĩnh

Học vị: Thạc Sỹ

,năm công nhận: 2013

Chức danh:

,năm được phong:

Môn giảng dạy:

Tiếng Anh

Đơn vị công tác:

Khoa Tiếng Anh

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

B.PHẦN DANH MỤC

Bài báo

  1. Lê Đình Tùng (2015), “The Correlation between Cultural Awareness and Blended Learning in ESP courses: A Case Study of a Tourism class”. International Journal of Social Sciences, Vol. 14, 30-42.
  2. Lê Đình Tùng (2019), “Language and Gender: Differences in making complaints between males and females”. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 16(1), 48-56.
  3. Lê Đình Tùng (2019). The enhancement of cultural awareness in esp context: Blended learning might be a key factor. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 16(11), 755-762.

Đề tài nghiên cứu

  1. Lê Đình Tùng (2015). Xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi bổ trợ cho giáo trình American English File 2 Pre-Intermediate. Đề tài khoa học cấp Trường.

Sách